spółka hydro

Producent opakowań
z tworzyw sztucznych

+48 33 877 55 29
+48 608 034 827
hydro@spolka-hydro.pl

enru
Spółka Hydro > Elektrownia wodna

Elektrownia wodna

Jesteśmy Spółką Hydroenergetyczna, którą utworzyło pięć osób.

  • Ceremuga Jan
  • Ceremuga Kazimierz
  • Kaczmarczyk Stanisław
  • Marek Tadeusz
  • Swiętek Czesława

Pomysł wybudowania małej elektrowni wodnej na rzece Skawica powstał spontanicznie, gdy z nostalgią wspominaliśmy wygląd dawnych wodospadów i istniejących różnego rodzaju siłowni.
Podziwiając, naszych dziadków za ich pomysłowość i zdolność wykorzystania, sił natury, postanowiliśmy skorzystać z ich doświadczeń i ujarzmić rzekę w podobny sposób, uwzględniając dzisiejszą technikę.

 

Budowa małej elektrowni wodnej w końcu lat 80-tych, była wielkim wyzwaniem a równocześnie wiązała się z ogromnym ryzykiem, gdyż nasza pięcioosobowa Spółka stała się pionierem w tej dziedzinie na terenie co najmniej naszego województwa.

Dzięki elektrowni wodnej poprzez pracę turbin oczyszczamy i dotleniamy rzekę, wokół niej zawsze żyje więcej ryb, podnosimy poziom wód gruntowych, co ma korzystny wpływ na całą miejscowość i nie jest bez znaczenia wobec zmniejszającej się powierzchni lasu utrzymującego wilgoć odbierając rzece energię niszczącą i wykorzystując ją w sposób korzystny dla człowieka każdy stopień wodny powstrzymuje tzw. rumosz, przez co nie obniża się dno rzeki i nie są podmywane mosty, mury oporowe, itp.
Wykorzystując odnawialną energię rzeki, zmniejszamy zanieczyszczenie atmosfery co nie jest bez znaczenia dla przyrody Babiogórskiego Parku Narodowego.

 

Mała Elektrownia Wodna jest zsynchronizowana z siecią energetyki zawodowej, do której jest sprzedawana energia, oraz pracuje na potrzeby własne.

Dane techniczne elektrowni:

  • spiętrzenie wody h – 4m
  • przepływ Q – 1,5m3/sek
  • moc P ~ 50 kWh