spółka hydro

Producent opakowań
z tworzyw sztucznych

+48 33 877 55 29
+48 608 034 827
hydro@spolka-hydro.pl

enru
Spółka Hydro > Producent opakowań

Producent opakowań

Zakładu Produkcji Opakowań z Tworzyw Sztucznych

Posiadając własną energię elektryczną uznaliśmy, że możemy być konkurencyjni na rynku i dlatego zdecydowaliśmy o budowie Zakładu Produkcji Opakowań z Tworzyw Sztucznych, który powstał w 1993 roku.

Produkujemy opakowania z tworzyw sztucznych na rynek krajowy i zagraniczny o wysokiej jakości z atestami dopuszczającymi do kontaktu z żywnością.

Opakowania produkowane są z surowca zapewniającego wysoką przejrzystość (transparentność) oraz dużą wytrzymałość nawet w niskich temperaturach.

Firma posiada wdrożony system HACCP. Nasze wyroby posiadają wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym.

 

„Dzięki naszej własnej, ekologicznej energii produkujemy taniej”